/ENGLISH VERSION BELOW/

Już w te wakacje serdecznie zapraszamy Was na

MASTER SUMMER CAMP 2020 – LETNI OBÓZ TANECZNY!
4-13 lipca 2020

Mazury – Hotel ALBATROS & SPA***, Serwy 18, 16-326 Serwy

2249 zł przy wpłacie pierwszej raty do 29 maja 2020, później 2399 zł.

——
COVID-19:
na bieżąco aktualizowane informacje związane z sytuacją epidemiologiczną zamieszczamy na końcu tekstu. Prosimy o zapoznanie się z nimi i kontakt z nami w razie pytań.
——

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Zbiórka 4 lipca (sobota) o godz. 8:00 – parking naprzeciwko szkoły WBS przy ul. Ledóchowskiej 3 na Wilanowie

Powrót 13 lipca (poniedziałek) ok. godz. 16:00

Dokumenty obozowe przesyłamy po dokonaniu zapisu drogą mailową.

 

 

PROGRAM WYJAZDU:

Przede wszystkim trening! 5-8 godzin zajęć sportowych dziennie

Jazz, modern, balet klasyczny, stretching, trening wzmacniający, akrobatyka, choreografia, improwizacja

Instruktorzy: Dominika Stróżewska, Wiktoria Ratyńska, Natalia Jóźwiak oraz Sebastian Piotrowicz – finalista polskiej edycji You Can Dance! I inni, których poznacie wkrótce!

Nie zabraknie również dodatkowych atrakcji! Ognisko, plażowanie nad pięknym jeziorem Serwy, konkursy, Noc Filmowa, Festiwal Kolorów Holi i wiele innych!

 

 

W CENIE OBOZU:

 

  • Zakwaterowanie w ładnych i wygodnych pokojach 3-4 osobowych z łazienkami, zgodne z aktualnym reżimem sanitarnym i wytycznymi GIS
  • Bardzo smaczne jedzenie – 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie stołu szwedzkiego), możliwość zamówienia diety specjalnej za dopłatą 10 zł/dzień. Obiad i kolacja w dniu przyjazdu, śniadanie w dniu wyjazdu. Wszystko również w bezpiecznych dla zdrowia warunkach.
  • Opieka wykwalifikowanej i utytułowanej kadry opiekunów i trenerów z wieloletnim doświadczeniem udokumentowanym sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej.
  • Piękne i przestronne sale treningowe, również na świeżym powietrzu
  • Gadżety obozowe
  • Transport
  • Dostosowanie warunków wypoczynku do aktualnych wytycznych GIS

 

 

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 6-18 LAT.

Obóz jest odpowiedni dla zupełnie początkujących miłośników tańca, oraz dla tancerzy zaawansowanych.
Zapraszamy również osoby, które nie tańczą z nami w trakcie roku szkolnego!

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI:

2249 zł przy wpłacie pierwszej raty do 29 maja 2020, później 2399 zł.
I rata do 29.05.2020 – 1249 zł, po tym terminie 1399 zł
II rata do 12.06.2020 – 1000 zł

Dane do wpłat:
02 1050 1054 1000 0097 2187 1755 (ING Bank Śląski)
DS Dominika Stróżewska Master Dance Academy
w tytule: “Master Summer Camp, Imię i Nazwisko Uczestnika”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespoły Turniejowe podczas obozu będą przygotowywały się do nowego sezonu tanecznego (m.in. Mistrzostwa Polski federacji WADF i IDO oraz Mistrzostwa Świata).

Obóz zakończy się uroczystym pokazem 12.07.2020 w godzinach wieczornych. Możliwość odwiedzin Rodziców podczas obozu będzie uzależniona od aktualnych wytycznych sanitarnych.

 

 

 

ZGŁOSZENIA:

Mailowo na master@masterdance.academy
Liczba miejsc na obozie jest ograniczona. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wpłata I raty.

COVID-19 informacje obozowe związane z sytuacją epidemiologiczną w Polsce:

 

Szanowni Państwo,

 

MASTER SUMMER CAMP 2020 będzie wyjazdem zorganizowanym zgodnie wytycznymi i regulacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aktualnymi na czas trwania obozu. Nad bezpieczeństwem obozowiczów będziemy czuwać jako Organizatorzy, w ścisłej współpracy z Hotelem, który już przygotowuje się na przyjęcie obozów w tym roku.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w przypadku, gdyby obóz nie mógł dojść do skutku ze względu na sytuację epidemiczną, mają Państwo prawo do zwrotu całości wpłaconych środków.

Życzymy dużo zdrowia i zapraszamy do zapisów!

 

Master Dance Academy

 


 

 

Dear Parents,

 

It seems that this year’s camps have a chance of success – of course in the appropriate sanitary regime. For the past few weeks we have been receiving positive information from the government, the Chief Sanitary Inspectorate and the Board of Education, which is why we are re-opening the enrollment possibilities for the July 2020 MASTER SUMMER CAMP. More information and news related to the current situation can be found at the bottom of this email.

—————-

Already this summer we cordially invite your children to

 

MASTER SUMMER CAMP 2020 – SUMMER DANCE CAMP!

4-13 July 2020

Masuria – Hotel ALBATROS & SPA ***, Serwy 18, 16-326 Serwy

https://www.booking.com/hotel/pl/albatros-serwy.pl.html

 

price: 2249 PLN with the first installment paid by May 29, 2020; then 2399 PLN.

 

——

COVID-19:

regularly updated information related to the epidemiological situation is provided at the end of the text. Please read them and contact us if you have questions.

———

 

THE PROGRAMME:

– First of all, training! 5-8 hours of sports activities per day

– Jazz, modern, classical ballet, stretching, strengthening training, acrobatics, choreography, improvisation, „surprise” styles ?

– Instructors: Dominika Stróżewska, Wiktoria Ratyńska, Natalia Jóźwiak and Sebastian Piotrowicz – finalist of the Polish edition of So You Think You Can Dance! And others you will meet soon!

– Art classes and games for young children, outdoor games for teens

And more! Bonfire, sunbathing by the beautiful Serwy Lake, swimming and water games, Movie Night, Holi Color Festival and so on!

 

THE PRICE INCLUDES:

– Accommodation in nice and comfortable 3-4-bed rooms with bathrooms, in accordance with the current sanitary regime and GIS guidelines

– Tasty food – 3 meals per day (breakfast and dinner in the form of a Swedish table), the possibility of ordering a special diet for a fee of 10 PLN / day. Lunch and dinner on arrival, breakfast on departure.

– Care of qualified and entitled staff of carers and trainers with many years of experience documented by successes in :Polish and International Championships.

– Comfortable and spacious training rooms, also in the open air

– Camp gadgets

– Transport

– Adaptation of leisure conditions to current GIS guidelines

– NEW IN! Photo relations available for parents at least every 2 days!

 

 

 WE INVITE CHILDREN AND TEENAGERS AGED 6-18 YEARS OLD.

The camp is suitable for beginners as well as advanced dancers.

We also invite dance passionates that don’t dance with us during the school year!

 

TERMS OF PAYMENT:

PLN 2249 with the payment of the first installment by May 29, 2020, then PLN 2399.

1st installment to 29/05/2020 – PLN 1249, after that date PLN 1399

Second installment to 12/06/2020 – 1000 PLN

 

PAYMENT DATA:

02 1050 1054 1000 0097 2187 1755 (ING Bank Śląski)

DS Dominika Stróżewska Master Dance Academy

in the title: “Master Summer Camp, Participant’s Name and Surname”

 

 

 

During the Camp, our tournament teams will be preparing NEW choreographies for the new dance season (including WADF and IDO Polish Championships and World Championships). The first competition is planned for the end of August / beginning of September.

The camp will end with a showcase on 12.07.2020 in the evening. The possibility of visiting parents during the camp will depend on current sanitary guidelines.

 

Applications:

By email to master@masterdance.academy

The number of spots at the camp is very limited this year. Do not hesitate to reserve your place!

 

Looking forward to going to Camp with you!

Master Dance Academy

————————————————– ———————————————

 

COVID-19 camp information related to the epidemiological situation in Poland:

Dear Parents,

MASTER SUMMER CAMP 2020 will be a trip organized in accordance with the guidelines and regulations of the Chief Sanitary Inspectorate, valid for the duration of the camp. We will watch over the safety of campers as Organizers, in close cooperation with the Hotel, which is already preparing to accept the camps this year.

If the camp could not take place, you have the right to have all your paiments sent back.

Master Dance Academy