POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wywiązując się zadań informacyjnych spoczywających na administratorze danych osobowych w stosunku do konsumenta, uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych Master Dance Academy jest: Uczniowski Klub Sportowy “Master Dance”, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 48/54, 00-876 Warszawa, NIP 5272932849 REGON 386638189.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki posprzedażowej dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy oraz korzystania z rabatów przypisanych do konta klienta i promocji.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez stronę www.masterdance.academy jest akceptacja warunków Regulaminu i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Konsument w celu realizacji zamówienia przekazuje następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – adres zamieszkania,
  – numer telefonu kontaktowego,
  – adres e-mail,
  – datę urodzenia.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przekazywane do firmy obsługującej nasze serwery na podstawie umowy powierzenia danych osobowych nr 53/L/08/2019 z H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 425 228,00 zł w pełni wpłacony.
 6. Dane osobowe są przechowywane w systemie ActiveNow i na serwerze opisanym w pkt. 5. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania.
 7. Administrator danych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystywać może technikę pseudonimizacji i szyfrowania danych a także stosuje minimum dwustopniowe logowanie się do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe.
 8. Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 10. Dane dostępowe do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe przechowywane są w zalakowanej kopercie w zaszyfrowanym sejfie.
 11. Strona internetowa www.masterdance.academy może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Uwaga: cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 12. Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:
 13. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa

  tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01

  kancelaria@giodo.gov.pl

  Adres Infolinii UOKiK:

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, mail: uokik@uokik.gov.pl, tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

 14. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Uczniowski Klub Sportowy “Master Dance”, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 48/54, 00-876 Warszawa, NIP 5272932849, REGON 386638189, lub email: master@masterdance.academy.
 15. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem MDA pod adresem e-mail: master@masterdance.academy.