POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wywiązując się zadań informacyjnych spoczywających na administratorze danych osobowych w stosunku do konsumenta uprzejmie informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych Master Dance Academy jest firma:

DS Dominika Stróżewska z siedzibą przy ul. Gen. Arciszewskiego 2/12, 66-440 Skwierzyna, NIP 5961736673 REGON 382798648.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki posprzedażowej dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy oraz korzystania z rabatów przypisanych do konta klienta i promocji.

3. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez stronę www.masterdance.academy jest akceptacja warunków Regulaminu i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Konsument w celu realizacji zamówienia przekazuje następujące dane:

a. imię i nazwisko,
b. adres zamieszkania,
c. numer telefonu kontaktowego,
d. adres e-mail,
e. datę urodzenia.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przekazywane do firmy obsługującej nasze serwery na podstawie umowy powierzenia danych osobowych nr 53/L/08/2019 z H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 425 228,00 zł w pełni wpłacony.

6. Dane osobowe są przechowywane w systemie Fitssey i na serwerze opisanym w pkt. 5. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania.

7. Administrator danych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystywać może technikę pseudonimizacji i szyfrowania danych a także stosuje minimum dwustopniowe logowanie się do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe.

8. Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.

9. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

10. Dane dostępowe do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe przechowywane są w zalakowanej kopercie w zaszyfrowanym sejfie.

11. Strona internetowa www.masterdance.academy może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Uwaga: cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

12. Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

13. Adres Infolinii UOKiK:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
mailto:uokik@uokik.gov.pl
tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

14. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: DS Dominika Stróżewska z siedzibą przy ul. Gen. Arciszewskiego 2/12, 66-440 Skwierzyna, lub email: master@masterdance.academy.

15. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem MDA pod adresem e-mail: master@masterdance.academy