ZARZĄD KLUBU

Maja Majcherkiewicz – Prezes Zarządu

Dominika Stróżewska – Wice-Prezes Zarządu

 

Skontaktuj się z nami:

+48 511 588 429

master@masterdance.academy